MIZUNO

活動訊息與產品資訊

美津濃桌球教室圓滿落幕
2018-08-01

美津濃與蔡氏體育合作,7月20日在忠孝國中舉辦的桌球教室完美落幕,感謝54位學員的熱情參與。美津濃將持續於全台舉辦各式專業運動教室,敬請鎖定網站最新消息。
// tmc0603 slide----------------------------------------------------------------------------- //tmc0603------------------------------------------------------------------------------------------------